15. 02. 2017

NEWSLETTER ROČNÍK XI., ČÍSLO 1/2017, 15. 2. 2017

cfoclub

Vážení členové Klubu,

rád bych se dnes s vámi podělil o trochu demografických statistik. Nejprve jak a kde tato myšlenka vznikla. Bylo to na Nuselském mostě, kdy mi kolega položil otázku, kolik se na světě narodí lidí, když jich ve stejný okamžik 100 zemře. Obecné povědomí mi říkalo, že tempo růstu populace bude určitě vyšší než úmrtnost úmrtí. O kolik? Přesnou statistiku jsem v paměti nedokázal vylovit. 1, 3 krát; 1,5 krát; 2 krát? Už tušíte nebo dokonce víte?

Budeme-li vycházet ze statistik roku 2015, tak za jednu minutu zemře 112 lidí a současně se jich narodí 270. Tímto poměrem se dostaneme k výsledku 2,4 krát více narozených a tedy za jednu minutu přibude na planetě Zemi téměř 158 lidí. V roce 2024 vzroste počet obyvatel na 8 miliard. To je úctyhodné číslo. A zde si kladu otázku, co je pro naši planetu horší - nekontrolovatelný růst obyvatelstva, nedostatek vody, potravin, energií, emise škodlivých plynů nebo globální oteplování?

Neměli bychom na půdě Evropského parlamentu iniciovat založení regulačního úřadu pro kontrolu a růst populace? Samozřejmě že ne v Evropě, zde máme problém zcela opačný, pokud nebudeme brát v potaz migrační vlnu z Blízkého východu a Afriky. Pojďme však trochu k těm statistikám. Zaujal mě vývoj počtu narozených dětí na jednu matku, kdy v roce 1960 to bylo téměř 5 dětí a v roce 2016 téměř o polovinu méně.

Evropské statistiky jsou oproti globálním o něco nižší. V roce 2017 dosáhne počet obyvatel Evropy 739 milionů a bude postupně klesat až do roku 2050 k necelým 707 milionům. Počet dětí na jednu ženu mírně poroste a bude kolísat mezi hodnotami 1,6 – 1,8 do roku 2050. Tempo růstu narození v roce 2015 však bylo ještě o malinko rychlejší než tempo úmrtí, ale z pohledu statistického můžeme říci, že nula od nuly pojde.

V České republice bylo tempo přirozeného růstu obrácené, ale počet obyvatel v roce 2015 vzrostl na 10 553 800 a to díky imigraci. Rok 2015 byl celkově rekordním, narodilo se nejvíce dětí za posledních pět let a průměrný věk matky se vyšplhal ke třiceti. Narostl také počet svobodných matek.

Mohl bych se také pustit do chmurnějších statistik a otázek spojených s úmrtím. To si ale raději nechám na osobní a neformální diskusi. Jistě pochopíte, že se při této statistice nešlo nezajímat o denní počet kremací a dalších faktů s tím spojených. Rada Klubu už ví.

Když už jsme u těch čísel, tak něco málo na závěr. V čase, kdy dopisuji tento úvodník, činí světová populace 7 484 296 409 a letošní čistý populační příspěvek dosáhl 10 021 183, od začátku roku se vyrobilo 8 221 909 automobilů a současně se dnes prodalo 1 730 961 mobilních telefonů. Co mě však děsí nejvíce: počet odeslaných emailových zpráv právě dosáhl hodnoty 71 469 317 123. Děsivé.

Ale co naděláme, také dnes přispějeme do světových i českých statistik. A je na každém z nás, která to bude - narozené dítě, desítky emailových zpráv, nový telefon či automobil, nebo…?


Hezký plodný den!


Dean Brabec

____________________________________________________________________________________________

cfoclub

CFO club ve spolupráci s ACCA doporučuje online záznam Leadership dovednosti pro 21.století – praktické tipy a rady od Jana Mühlfeita, bývalého šéfa Microsoft Europe a Biljany Weber, ředitelky Microsoft ČR a SK. Webinář vysvětluje význam a rozdíl mezi motivací a inspirací, managementem času a energií, jak pracovat s talentem, co CEO očekává od CFO a jakou nejlepší radu dostal Jan Mühlfeit od Billa Gatese? Záznam je k dispozici online, zdarma, v angličtině. 

http://www.accaglobal.com/gb/en/member/discover/events/global/e-learning/leadership-and-management/leadership-21-century.html  

cfo club


_________________________________________________________________________________


Klub finančních ředitelů: Intervence ČNB skončí v první polovině roku 2017 a česká ekonomika poroste

Středa 1. února byla již tradičně prvním setkáním Klubu finančních ředitelů. Tématem diskuse byl „Vliv politických změn, dopady rozhodnutí ECB a uvolňování měnové politiky ČNB na ekonomický rozvoj eurozóny a ČR“. Pozvání do diskuse přijali pan Miroslav Singer, český ekonom, v letech 2010–2016 guvernér České národní banky a Aleš Michl, spolumajitel investičního fondu Quant a poradce ministra financí.

Cílem diskusního setkání byla prognóza dalšího ekonomického vývoje Evropy a České republiky, vliv politických změn – voleb roku 2017 (Německo, Francie, Nizozemí, Itálie), očekávaná rozhodnutí ECB a především uvolňování měnové politiky ČNB a její dopady na ekonomický rozvoj České republiky.

V úvodu diskuse moderátor Dean Brabec, prezident Klubu a Managing Partner CEE společnosti Arthur D. Little, položil účastníkům diskuse několik otázek spojených s inaugurací a mediálními proklamacemi prezidenta Donalda Trumpa a výsledky setkání s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Z pohledu budoucího vývoje Evropy - největšího ekonomického prostoru - bude mít zásadní význam Brexit, pokud bude spojen s vytvořením anglosaské obchodní unie. Tento krok by mohl být zásadním rizikem pro kontinentální Evropu a znamenal by zmenšení exportního trhu. Myšlenky o vytvoření transatlantické unie, kterou prezentoval prezident Barack Obama, jsou minulostí.

Rok 2017 je volebním rokem v nejsilnějších zemích eurozóny. Z diskuse vyplynulo, že volby nejsou hrozbou pro další vývoj Evropy, naopak mezi klíčové problémy patří produktivita práce, nedostatek pracovní síly, omezené investice do rychle rostoucích odvětví a tradiční struktura průmyslového odvětví. Co bude motorem dalšího ekonomického rozvoje (kromě tištění peněz národními bankami) zůstává otevřenou otázkou. Impulsem bude zásadní změna technologických postupů, dramatická změna – objev něčeho nového, který umožní změnit tradiční výrobní postupy. Evropa v lepším případě bude stagnovat a iniciativa `Průmysl 4.0` je jen vlažným začátkem, shodli se diskutující.

Od Evropské centrální banky nelze očekávat zásadní rozhodnutí, které by mohla ovlivnit ať již pozitivně či negativně budoucí vývoj Evropy. Národní banky i ECB jsou stabilizačním prvkem kapitalismu. Rizikem může být naopak finanční zdraví dnes již globální investiční banky Deutsche Bank, dle diskuse finančních ředitelů a zástupců bank premiérka Angela Merkelová banku padnout nenechá.

Finančníci se také shodli, že banky rostou rychleji než HDP. To může být dobrým signálem pro ekonomiky, ale také rizikem, který může znamenat cyklický pokles v horizontu následujících třech let. Dalším rizikem může být také nezaměstnanost, které především na jihu Evropy dlouhodobě osciluje okolo 10%.

Dlouho očekávanou otázkou, byl termín ukončení intervencí ČNB. Miroslav Singer a Aleš Michl se shodli na tom, že tento čas již nastal a lze očekávat, že uvolnění měnové politiky nastane pravděpodobně ve druhém kvartálu roku 2017. Většina finančních ředitelů je na tuto situaci připravena a měnová rizika byla ošetřena zajištěním pozice. Auditorium se také shodlo na tom, že intervence byla dobrým rozhodnutím a znamenala především stimulaci domácí poptávky.

Opuštění intervence může znamenat propad hospodářského výsledku ČNB v řádu stovek miliónů, ale to není ničím zvláštním ani překvapujícím. Tento propad nebude a nemůže mít žádný vliv na finance České republiky.

HDP, inflace, mzdy, zaměstnanost, domácí spotřeba a průmysl v následujících dvou letech porostou. Naopak deficit státního rozpočtu by měl klesat, zaznělo na závěr diskuse.

Další setkání Klubu finančních ředitelů se uskuteční dne 5. dubna 2017. Finanční ředitelé vyberou ze svých řad ty nejlepší z roku 2016 a budou společně diskutovat na téma start-upů, jako motorů dalšího růstu ekonomiky.


cfo club