NOMINACE

Finanční ředitel roku 2017

Filip Bělák

Filip Bělák

skupina EP Infrastructure, a.s.

 • V roce 2017 byl započat proces ratingu skupiny EP Infrastructure, který vyústil na začátku roku 2018 v udělení investičního stupně od všech třech hlavních ratingových agentur. Udělený investiční rating v případě potřeby umožní skupině EP infrastructure se výhodně financovat na evropských kapitálových trzích
 • V roce 2017 došlo k refinancování holdingového úvěru ve výši přibližně EUR 2 mld., kde jako důsledek skupina významně ušetří na úrokových nákladech a současně se oproti předchozímu bankovnímu financování prodloužila doba splatnosti
 • V průběhu roku 2017 došlo k významnému zdokonalení skupinového měsíčního reportingu včetně zkrácení doby přípravy

Tomáš Buchta

Tomáš Buchta

EUC Premium s.r.o.

 • Díky revizi cenové politiky na současně rostoucím trhu zdravotnických služeb v ČR se skupině EUC Premium v roce 2016 podařilo meziročně navýšit celkové výnosy o 8% na 353 mil. Ve srovnání s rokem 2014 jde o více jak 15% nárůst
 • V segmentu nadstandardních zdravotních programů výnosy rostly v roce 2016 dokonce tempem téměř 13%
 • I přes napjatý trh lékařů a zdravotnických pracovníků (do zdravotnického personálu jsme investovali v 2016 o téměř 7% více) se podařilo meziročně navýšit hrubou marži o 1,5 procentního bodu
 • Pozitivní vývoj cash flow nám umožnil proinvestovat více jak 11 milionů do obnovy přístrojového vybavení a modernizace ordinací

Radek Hovorka

Radek Hovorka

Letiště Praha, a.s.

 • Meziroční 2017/2016 nárůst kombinované EBITDA (LP + ČAH) o 15%
 • Meziroční 2016/2015 nárůst kombinované EBITDA (LP + ČAH) o 6%
 • Získání nejvyššího možného ratingu v ČR (stejný jako stát) Moody´s A1 v roce 2017 a jeho potvrzení v 02/2018
 • Příprava ekonomického modelu rozvoje Letiště Praha zahrnujícího investice v řádu 1mld EUR
 • Příprava fúze ČAH+LP za finanční a IT oblast (předpoklad uskutečnění 2018)
 • Dokončení implementace manažerského účetnictví

Kateřina Jirásková

Kateřina Jirásková

Skupina PPF

 • Skupina PPF investuje do řady odvětví a působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe - vlastní aktiva dosahující téměř 35 miliard eur (k 30. 6. 2017)
 • Skupina PPF zaměstnává aktuálně více než 170 tisíc lidí (v České republice 9 tisíc zaměstnanců). Společnosti s majetkovou účastí skupiny PPF odvedly za rok 2016 v České republice na dani z příjmu a sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance téměř 3,9 miliardy korun

Hlavní ukazatele:

 • Skupina PPF vygenerovala za první pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 293 milionů eur (k 30. 6. 2016 dosáhl čistý zisk 248 milionů eur)
 • Celková aktiva Skupiny činila ke konci pololetí 34,762 miliardy eur (27,041 mld. eur k 31. 12. 2016)
 • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 30. 6. 2017 činil 6,548 miliardy eur (k 31. 12. 2016 činil 6,361 mld. eur)

Důležité události/transakce:

 • Březen: Skupina PPF oznámila, že kupuje telekomunikační aktiva společnosti Telenor v Maďarsku, Srbsku, Černé Hoře a Bulharsku. Skupina PPF zajistila financování ve výši 3,025 miliardy EUR v rámci transakce s Telenorem syndikovaným úvěrem
 • Únor: Skupina PPF oznámila, že kupuje největší bulharskou mediální společnost Nova Broadcasting Group Jsc
 • Prosinec: PPF Financial Holdings oznámila vydání dluhopisů ve výši 150 milionů EUR
 • Listopad: Skupina PPF podepsala smlouvu o koupi 100 % akcií společnosti Škoda Transportation, předního evropského výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu s rozsáhlou tradicí výroby

Ilona Kadlecová

Ilona Kadlecová

CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

 • Obrat skupiny CSG a spřízněných firem vzrostl z 20,8 mld. Kč v roce 2016 na 23 mld. Kč v roce 2017
 • Dokončili jsme restrukturalizaci vlastnictví firem ve skupině (narovnání vlastnických vztahů, zpřehlednění skupiny) – několik fúzí a odštěpení – celý proces trval 3 roky
 • Stihli jsme zajistit kurzová rizika ještě před ukončením intervencí ČNB
 • Implementovali jsme SW na workflow pro schvalování požadavků napříč celou skupinou
 • Samozřejmě jsme byli aktivní i na poli akvizic

Jiří Ponrt

Jiří Ponrt

Alza.cz a.s.

 • Alza rostla další rok meziročně +20% a dosáhla obrat téměř 21 mld CZK
 • Kromě silného růstu na domácích trzích v ČR a SR výrazně posílila svou pozici v Maďarsku – uvedení kompletního portfolia a otevření nového showroom
 • Vstup na nový trh - Rakousko, kde otevřela svou první pobočku
 • V ČR inovativně umožnila zákazníkům platit kryptoměnami (Bitcoin, později i Litecoin), službou Třetinka (odložená platba o 3 měsíce bez navýšení) pro loajalni zakazniky uvedla nový segment elektromobility a výrazně rozšířila službu AlzaNeo, která začínala jako iPhone každy nový rok

Juraj Strieženec

Juraj Strieženec

Kiwi.com s.r.o.

 • Nárůst obratu z 8 miliard CZK na 18 miliard CZK
 • Snížení nákladů na FX o více než 25%
 • Zvýšení efektivity podpůrných oddělení (Zákaznický servis, finance, HR, facility, ict) o více než 10%

Martin Štefík

Martin Štefík

Microsoft Česká republika a Slovensko

 • Nárůst tržeb o 22% (CAGR 10.5%)
 • Ztrojnásobení podílu cloudových služeb na celkovém obratě
  • Nárůst EBITDA o 96% (CAGR 40%)
  • New investment strategy
  • Cloud Services focus
  • Marže české i slovenské pobočky
 • Nárůst počtu zaměstnanců o 27%
  • Růst tržeb
  • Promování Prahy jako developerského, share service, a regionalního centra v rámci Microsoftu